Czy mogę sam wystąpić o odszkodowanie?

Poszkodowany oczywiście może samodzielnie ubiegać się o odszkodowanie.

Z doświadczenia zawodowego wynika jednak, że w sytuacjach, gdy poszkodowany nie jest reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika zakład ubezpieczeń wypłaca niższe kwoty odszkodowania, niż te które są rzeczywiście należne poszkodowanemu.