Czy pieszemu należy się odszkodowanie za wypadek?

Tak. Pieszemu poszkodowanemu w wypadku drogowym należy się odpowiednie odszkodowanie, ponieważ kierujący pojazdem ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu.