Czy dochodzenie odszkodowania może zakończyć się w sądzie?

Tak, dochodzenie odszkodowania może zakończyć się postępowanie sądowym. Jeżeli poszkodowany uzna, że zaproponowane przez ubezpieczyciela odszkodowanie jest zbyt niskie, może dochodzić swych roszczeń przed sadem. W trakcie postępowania sądowego niezbędna, dla prawidłowego zabepzpieczenia interesów poszkodowanego, jest pomoc zawodowego pełnomocnika. Taka pomoc oferowana jest oczywiście przez Nasze centrum.