Kiedy muszę zapłacić honorarium?

Honorarium wypłacane jest dopiero w momencie uzyskania odszkodowania od zakładu ubezpieczeń, a więc po zakończeniu sprawy.