Jak wygląda umowa z Prawnym Centrum Odszkodowań?

Umowa z Prawnym Centrum Odszkodowań jest sporządzona w formie pisemnej i zawiera uregulowania praw i obowiązków leżących zarówno po stronie Centrum, jak i po stronie Klienta.