Kancelaria adwokacka a kancelaria odszkodowawcza w uzyskiwaniu odszkodowań – czym się różni?

Różnica pomiędzy kancelarią adwokacką a kancelarią odszkodowawczą jest zasadnicza. Prawne Centrum Odszkodowań jest kancelarią adwokacką, oznacza to że pracują w nim adwokaci oraz prawnicy z doświadczeniem oraz odpowiednim wykształceniem.  Centrum reprezentuje Klienta bezpośrednio na każdym etapie dochodzenia roszczeń, natomiast kancelarie odszkodowawcze nie zawsze mogą występować na etapie postępowania sądowego i wówczas są jedynie pośrednikiem pomiędzy Klientem a prawnikiem. Ponadto  adwokat jest związany tajemnicą adwokacką oraz zobowiązany jest przestrzegać Kodeksu Etyki  Adwokackiej. Dodatkowo każdy adwokat posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.