Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie

Kiedy przedawnia się możliwość uzyskania odszkodowania? Roszczenia o odszkodowanie, co do zasady, przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. (więcej…)

Dokumentacja do odszkodowania – co to jest?

Dokumentacja do odszkodowania to przede wszystkim: dokumentacja medyczna, wszelkie faktury i rachunki za leki, środki opatrunkowe, wizyty u rehabilitanta, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.