Na czym polega reprezentowanie Klienta przy dochodzeniu odszkodowania?

Reprezentacja Klienta przy dochodzeniu odszkodowań polega na sporządzeniu zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela, kontakcie z ubezpieczycielem, przygotowaniu i złożeniu pozwu, składaniu dalszych pism procesowych, udziale w rozprawach oraz pomocy we wszystkich innych kwestiach związanych z dochodzeniem roszczeń.

Na czym polega pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń?

Prawne Centrum Odszkodowań udziela pomocy prawnej na każdym etapie dochodzenia roszczeń, tzn. na etapie postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez zakład ubezpieczeń, jak również na etapie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego.