Czy od odszkodowania zapłacę podatek dochodowy?

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzają generalną zasadę, iż odszkodowania są zwolnione z opodatkowania. Natomiast z powyższego zwolnienia nie korzystają odsetki od należnych odszkodowań.