Kontakt z prawnikami

Aby wiedzieć w jakim zakresie możemy pomóc w uzyskaniu odszkodowania musimy poznać szczegóły sprawy. W tym celu zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej.

Prawne Centrum Odszkodowań jest częścią Kancelarii Adwokackiej Marcin Lassota. Jako adwokaci dysponujemy większymi uprawnieniami niż typowe firmy odszkodowawcze i działamy zgodnie z zasadami etyki adwokackiej.

Jak rozpocząć starania o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

 • skontaktuj się z nami – to nic nie kosztuje
 • po zapoznaniu się ze sprawą, ustalamy z Klientem zakres współpracy
 • omawiamy całą procedurę dochodzenia roszczeń, tak by Klient miał pełną jasność czego może się spodziewać i czego może wymagać
 • podpisujemy umowę – Klient ma czas na jej dokładną analizę. Prawnik prowadzący sprawę Klienta dokładnie wyjaśnia wszelkie ustalenia
 • przystępujemy do procesu uzyskiwania odszkodowania

Dodatkowe informacje na temat tego jak wygląda pomoc prawna przy dochodzeniu odszkodowań znajdują się na stronie najczęściej zadawanych pytań w sekcji Pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń.

Uzyskanie odszkodowania

W zależności od tego, czego dotyczy sprawa, analizujemy ją i opracowujemy najbardziej efektywną strategię dochodzenia odszkodowania. Nie zgadzamy się na niekorzystne dla klientów umowy, nie podejmujemy decyzji bez zgody i wiedzy klienta a jeśli zajdzie taka potrzeba, reprezentujemy klienta przed sądem.

Jak wygląda proces uzyskiwania odszkodowania?

 • analizujemy dane sprawy i kompletujemy dokumentację
 • bazując na wieloletnim doświadczeniu, ustalamy z Klientem satysfakcjonującą kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia
 • kontaktujemy się z ubezpieczycielem i ustalamy warunki wypłaty odszkodowania
 • jeśli propozycje ubezpieczyciela nie są zadowalające, reprezentujemy klienta przed sądem

Dodatkowe informacje na temat tego jak wygląda cały proces dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie najczęściej zadawanych pytań w sekcji Jak uzyskać odszkodowanie.

Wypłata i rozliczenie

Prawne Centrum Odszkodowań reprezentuje Klientów bezkosztowo. Nasze honorarium stanowi maksymalnie 20% kwoty odszkodowania zasądzonej na rzecz Klienta. W kwocie tej znajduje się podatek VAT. Dla naszych Klientów oznacza to, że koszt naszej pomocy nie będzie całościowo stanowił więcej niż 20% uzyskanego odszkodowania.

W sytuacji postępowania przed sądem lub postępowania egzekucyjnego, sąd lub komornik mogą zasądzić dodatkowe kwoty z tytułu udział adwokata w sprawie (zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego) – jest to jedyna sytuacja, w której może dojść do zwiększenia kosztów prowadzenia sprawy.

Jak wygląda wypłata odszkodowania i rozliczenie z Kancelarią?

 • Wypłata honorarium dla Prawnego Centrum Odszkodowań następuje dopiero po wypłacie odszkodowania dla Klienta.
 • Na wskazane konto klienta przekazujemy odszkodowanie pomniejszone o ustaloną kwotę honorarium.

Dodatkowe informacje na temat tego jak przebiega proces wypłaty i rozliczenia znajdują się na stronie najczęściej zadawanych pytań w sekcji Wysokość i wypłata odszkodowania.