Kiedy można ubiegać się o roszczenia związane ze śmiercią osoby bliskiej?

O roszczenia związane ze śmiercią osoby bliskiej można ubiegać się jeżeli śmierć nastąpiła wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Ww. uszkodzenie ciała oraz rozstrój zdrowia muszą zostać spowodowane czynem niedozwolonym, czyli np. przestępstwem.