Na czym polega pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń?

Prawne Centrum Odszkodowań udziela pomocy prawnej na każdym etapie dochodzenia roszczeń, tzn. na etapie postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez zakład ubezpieczeń, jak również na etapie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego.