Czy Kancelaria może obiecać określoną kwotę odszkodowania?

Kancelaria zatrudnia wykwalifikowanych prawników, aby zapewnić Klientom pomoc na najwyższym poziomie. Z uwagi jednak na to, że na wysokość odszkodowania wpływa wiele czynników, Kancelaria nie jest w stanie zagwarantować uzyskania określonej kwoty odszkodowania. Kancelaria, oceniając konkretną sytuację Klienta, jest w stanie określić realną

kwotę odszkodowania, tj. kwotę, o którą w danym przypadku można się ubiegać i dokłada wszelkich starań, aby odszkodowanie w takiej wysokości osiągnąć.