Od czego zależy kwota uzyskanego odszkodowania?

Wysokość uzyskanego odszkodowania zależy od rozmiaru szkody, której doznał poszkodowany. Naprawienie szkody obejmuje w szczególności wszelkie koszty związane z uszkodzeniem ciała lub wywołanym rozstrojem zdrowia, utracone wynagrodzenie, a także koszty dojazdu do placówek medycznych.