1. Zespół doświadczonych prawników i adwokatów

Kancelaria posiada długoletnie doświadczenie i praktykę w zakresie uzyskiwania odszkodowań. Do  dyspozycji naszych Klientów są specjaliści – prawnicy i adwokaci ze wszystkich obszarów odszkodowań. Jako adwokaci dysponujemy większymi uprawnieniami niż typowe firmy odszkodowawcze. Wiążą nas zasady etyki zawodowej oraz posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności.

2. Stosujemy zasady etyki adwokackiej

W umowach z klientami nie stosujemy niedozwolonych klauzul i zapisów „drobnym drukiem”. Przejrzyste formy współpracy i wzajemne zaufanie to podstawa naszego działania. Dajemy Klientom czas na zapoznanie się z treścią umowy i wyjaśniamy wszelkie wątpliwości. Zobowiązują nas do tego zasady etyki adwokackiej.

3. Nie działamy tak jak firmy odszkodowawcze

Na rynku działa wiele firm zajmujących się uzyskiwaniem odszkodowań. Nierzadko szukają one klientów już na miejscu wypadku lub w szpitalu, kiedy na skutek stresu, Klienci nie są w stanie dokładnie zrozumieć zasad współpracy. Firmy te często dążą do jak najszybszej ugody z ubezpieczycielem.
Zależy nam na wysokości odszkodowania i zadowoleniu Klienta, a nie jak najszybszym zamknięciu sprawy, dlatego nie zgadzamy się na niekorzystne ugody, które uniemożliwiają dochodzenie dalszych roszczeń.

4. Honorarium w wysokości 20% uzyskanej kwoty odszkodowania

Stosujemy jasne zasady współpracy – niezależnie od rodzaju odszkodowania i stopnia skomplikowania sprawy, nasze honorarium wynosi 20% wartości wypłaconego odszkodowania. W kwocie tej zawiera się podatek VAT.
Jedynie w przypadku postępowania przed sądem lub postępowania egzekucyjnego sąd lub komornik mogą zasądzić dodatkowe kwoty z tytułu udział adwokata w sprawie (zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego) – jeżeli tak się stanie to kwoty te powiększają nasze wynagrodzenie.
Nie ma żadnych ukrytych, dodatkowych kosztów.

5. Rozliczenie bezkosztowe

Nie pobieramy opłat wstępnych ani opłat w trakcie trwania sprawy. Nasze honorarium potrącamy z wypłaconej klientowi kwoty. Rozliczenie z Klientem następuje dopiero wtedy, kiedy odszkodowanie zostaje wypłacone. Dzięki temu, nasza pomoc nie jest dla Klienta żadnym obciążeniem finansowym – również wtedy, kiedy reprezentujemy Klienta w sądzie.

6. Reprezentujemy Klientów  w sądzie

Ubezpieczyciel proponuje za niskie odszkodowanie? W takiej sytuacji możemy reprezentować klienta w sądzie – dzięki temu nie zgadzamy się na niekorzystne dla Klientów ugody, które uniemożliwiają uzyskanie wysokiego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Zawarcie ugody przed sądem jest możliwe wyłącznie za wyraźną zgodą naszego Klienta – do tego zobowiązują nas zasady etyki adwokackiej.

7. Reprezentujemy Klientów w sprawach karnych

Posiadamy także możliwość reprezentowania Klientów w sprawach karnych – np. pobicie lub  dotyczących odpowiedzialności za spowodowanie wypadku komunikacyjnego. Dzięki temu możliwe jest rozpoczęcie starań o odszkodowanie już w trakcie sprawy karnej, ale także uzyskanie w procesie karnym dodatkowych kwot bezpośrednio od sprawcy wypadku.