Odszkodowanie i zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu

W razie doznania uszczerbku na zdrowiu, obowiązany do naprawienia szkody winien wypłacić odszkodowanie obejmujące wszelkie koszty związane ze zdarzeniem, jak również odpowiednie zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, a więc szkodę o charakterze niemajątkowym.