Odszkodowanie po wypadku drogowym – sprawca nieznany

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości sprawcy zdarzenia odpowiedzialność ponosi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W przypadku szkody w mieniu, czyli np. uszkodzenie pojazdu, UFG odpowiada wyłącznie wtedy, gdy równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni.