Odszkodowanie powypadkowe za uszkodzony samochód

Czy za uszkodzony samochód można uzyskać odszkodowanie?

Tak, jeżeli do uszkodzenia Państwa pojazdu doszło z winy innego kierowcy możliwe będzie dochodzenie odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy szkody. Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu może obejmować uzasadnione koszty naprawy, jak również różnicę pomiędzy wartością pojazdu przed i po wypadku.