Błędy lekarskie za które można dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia to najczęściej:

 • zaniechania lub zaniedbania w diagnostyce
 • błędna diagnoza
 • zaniechanie leczenia
 • nieprawidłowe leczenie
 • błędy przy porodzie

W wyniku błędów medycznych, może dojść do rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała i w związku z tym, osoba poszkodowana lub jej rodzina może dochodzić odszkodowania oraz zadośćuczynienia za błąd lekarski za wszystkie następstwa błędu takie jak:

 • cierpienia psychiczne związane z leczeniem i rehabilitacją
 • koszty zakupu specjalnego sprzętu leczniczego
 • koszty leczenia i rehabilitacji
 • koszt przejazdów na wizyty lekarskie i na odwiedziny rodziny w szpitalu
 • konieczność zapewnienia opieki przez osoby trzecie
 • koszty leczenia urazów i problemów psychicznych
 • następstwa, które mogą powstać w przyszłości

Odszkodowania oraz zadośćuczynienia za błąd lekarski dochodzi się od lekarza bądź placówki medycznej. Wymaga to zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji i jest sprawą na tyle skomplikowaną i wymagającą wiedzy z zakresu prawa medycznego, że wsparcie ze strony doświadczonych prawników jest tu bardzo wskazane.

Nasze doświadczenie w zakresie pomocy w uzyskaniu odszkodowania za błędy medyczne to kilkadziesiąt zakończonych z sukcesem spraw oraz dwa wyroki za błędy okołoporodowe opiewające na kwotę miliona złotych każdy. Reprezentujemy poszkodowanych przed sądem na całym etapie postępowania. Posiadamy także uprawnienia, aby – jeżeli istnieje taka potrzeba – reprezentować poszkodowanych również w postępowaniach dyscyplinarnych oraz postępowaniach karnych przeciwko lekarzom.