Odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Jeżeli w trakcie pobytu w szpitalu poszkodowany poniósł jakieś koszty lub utracił korzyści np. utracił wynagrodzenie za pracę, może żądać ich zwrotu. W wielu przypadkach poszkodowany podczas pobytu w szpitalu wymaga pomocy ze strony osób najbliższych np. rodziców, żony, dzieci. W takiej sytuacji może on żądać wypłacenia odpowiedniej renty.