Jeśli w wyniku:

  • wypadku komunikacyjnego
  • błędu lekarskiego
  • wypadku przy pracy
  • pobicia  lub innego przestępstwa

dojdzie do śmierci, osoby bliskie osoby zmarłej mogą starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu poniesionych strat materialnych i niematerialnych.

Roszczenia za śmierć osoby bliskiej może obejmować takie elementy jak:

  • zadośćuczynienie za cierpienie związane z utratą osoby bliskiej
  • zwrot kosztów pogrzebu i leczenia
  • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej
  • renta po zmarłym

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej obejmuje wiele obszarów i często angażuje całą pozostałą rodzinę zmarłego. Starając się o odszkodowanie z tytułu śmierci osoby bliskiej musimy przeanalizować nie tylko same okoliczności śmierci, ale również całą sytuację osób ubiegających się o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Są to zatem sprawy, które szczególnie wymagają pomocy prawnej i doświadczenia.

Uzyskujemy odszkodowania za śmierć rodziców, matki, ojca, brata, siostry, babci, dziadka oraz osób pozostających w związkach nieformalnych (np. konkubinat). Mamy także uprawnienia do reprezentowania Klientów w sprawach karnych przeciwko sprawcom, jeżeli śmierć jest wynikiem wypadku komunikacyjnego lub przestępstwa.