Wypadek komunikacyjny może spowodować:

  • cierpienia psychiczne związane z wypadkiem oraz leczeniem i rehabilitacją
  • uszkodzenia ciała i uszczerbek na zdrowiu
  • problemy psychiczne (zaburzenia, stres pourazowy)
  • uszkodzenie, zniszczenie lub utratę mienia
  • następstwa, które mogą powstać w przyszłości

W takich sytuacjach ofiara wypadku lub jej rodzina może dochodzić odszkodowania oraz zadośćuczynienia od sprawcy wypadku za wszystkie następstwa wypadku, takie jak:

  • finansowe zadośćuczynienie za cierpienie
  • koszty leczenia i rehabilitacja
  • koszt przejazdów na wizyty lekarskie lub na odwiedziny rodziny w szpitalu
  • konieczność zapewnienia opieki przez osoby trzecie
  • ustalenie odpowiedzialności na przyszłość

Zadośćuczynienie i odszkodowanie komunikacyjne za szkody osobowe lub mienie może zostać uzyskane również wtedy, kiedy sprawca wypadku nie posiada ubezpieczenia OC, a nawet gdy nie jest znany.

Dochodzenie odszkodowania po wypadku komunikacyjnym może być sprawą trudną i skomplikowaną. Nie zawsze odszkodowanie oferowane przez ubezpieczyciela sprawcy okazuje się wystarczające. Nasi doświadczeni prawnicy są w stanie pomóc poszkodowanemu w uzyskaniu wyższego odszkodowania i zadośćuczynienia, a także – jeśli zaistnieje taka potrzeba – reprezentować jego interesy przed sądem. Mamy także uprawnienia do reprezentowania Klientów w sprawach karnych przeciwko sprawcom wypadków.

Pomagamy uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym – niezależnie od tego, czy byłeś pieszym, pasażerem, kierowcą czy rowerzystą.