Kiedy uzyskam pieniądze z odszkodowania?

Prawne Centrum Odszkodowań przykłada szczególną uwagę do tego, aby Klient otrzymał odszkodowanie w rozsądnym terminie. Czas w jakim uzyskamy odszkodowanie jest jednak zależny od wielu czynników, a przede wszystkim od stopnia skomplikowania sprawy oraz kompletności dokumentacji, którą przekazuje nam Klient.