Czy muszę zapłacić podatek VAT?

Prawne Centrum Odszkodowań jest płatnikiem VAT, w związku z czym konieczne będzie zapłacenie tego podatku. Klient płaci VAT dopiero po zakończeniu sprawy i otrzymania odszkodowania od zakładu ubezpieczeń.