Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie

Kiedy przedawnia się możliwość uzyskania odszkodowania? Roszczenia o odszkodowanie, co do zasady, przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jeżeli szkoda wynikła z przestępstwa to roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa. W razie wątpliwości co do terminu przedawnienia w Państwa sprawie zachęcamy do kontaktu z Prawnym Centrum Odszkodowań.