Uzyskanie odszkodowania

W zależności od tego, czego dotyczy sprawa, analizujemy ją i opracowujemy najbardziej efektywną strategię dochodzenia odszkodowania. Nie zgadzamy się na niekorzystne dla klientów umowy, nie podejmujemy decyzji bez zgody i wiedzy klienta a jeśli zajdzie taka potrzeba, reprezentujemy klienta przed sądem.

Jak wygląda proces uzyskiwania odszkodowania?

  • analizujemy dane sprawy i kompletujemy dokumentację
  • bazując na wieloletnim doświadczeniu, ustalamy z Klientem satysfakcjonującą kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia
  • kontaktujemy się z ubezpieczycielem i ustalamy warunki wypłaty odszkodowania
  • jeśli propozycje ubezpieczyciela nie są zadowalające, reprezentujemy klienta przed sądem

Dodatkowe informacje na temat tego jak wygląda cały proces dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie najczęściej zadawanych pytań w sekcji Jak uzyskać odszkodowanie.