Wypłata i rozliczenie

Prawne Centrum Odszkodowań reprezentuje Klientów bezkosztowo. Nasze honorarium stanowi maksymalnie 20% kwoty odszkodowania zasądzonej na rzecz Klienta. W kwocie tej znajduje się podatek VAT. Dla naszych Klientów oznacza to, że koszt naszej pomocy nie będzie całościowo stanowił więcej niż 20% uzyskanego odszkodowania.

W sytuacji postępowania przed sądem lub postępowania egzekucyjnego, sąd lub komornik mogą zasądzić dodatkowe kwoty z tytułu udział adwokata w sprawie (zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego) – jest to jedyna sytuacja, w której może dojść do zwiększenia kosztów prowadzenia sprawy.

Jak wygląda wypłata odszkodowania i rozliczenie z Kancelarią?

  • Wypłata honorarium dla Prawnego Centrum Odszkodowań następuje dopiero po wypłacie odszkodowania dla Klienta.
  • Na wskazane konto klienta przekazujemy odszkodowanie pomniejszone o ustaloną kwotę honorarium.

Dodatkowe informacje na temat tego jak przebiega proces wypłaty i rozliczenia znajdują się na stronie najczęściej zadawanych pytań w sekcji Wysokość i wypłata odszkodowania.