Zaniżone odszkodowanie OC– czy można coś z tym zrobić?

Często zdarza się, że ubezpieczyciel, u którego sprawca wypadku posiada wykupione ubezpieczenie OC zaniża wysokość należnego odszkodowania. W takich sytuacjach Prawne Centrum Odszkodowań może przygotować w imieniu Klienta odwołanie od decyzji ubezpieczyciela lub dochodzić odpowiedniego odszkodowania na drodze postępowania sądowego.